Bilag for April måned / Feb. produktion. 2020 (G&f Oil inc) er tilgængelige på deres kundeside