Bilag for Juni måned / April. produktion. 2021 (G&f Oil inc) er tilgængelige på deres kundeside