Cheramie#2 – kilden er tilbage i fuld produktion, der er solgt over 900 tønder råolie i marts måned 2018, se rapporten under projektnyt.

9. april 2018: Cheramie#2 – kilden er tilbage i fuld produktion, der er solgt over 900 tønder råolie i marts måned 2018, se rapporten under projektnyt.