Selv i oliens største krise, ser vi muligheder og tilpasser os markedet……Vi opkøber råolie …..og I kan deltage….afkast potentiale +50 %

27. april 2020: Selv i oliens største krise, ser vi muligheder og tilpasser os markedet……Vi opkøber råolie …..og I kan deltage….afkast potentiale +50 %

Vi har sammen med TXEP FUELS LLC, en af vores operatører i Texas, som står bag Stockard & Rodriguez projekterne, samt The Perfect Storm#1, udviklet en forretningsmodel, der nu gør det muligt for dig som investor, at købe råolie som er produceret. Vi taler ikke op optioner/futures som er papirtønder og forbundet med en høj risiko. Men derimod råolie, som er i tankene allerede og som man kan bliver medejere af.

Vi har p.t. indgået aftale med 5 mindre olieselskaber i samme område som os, om at måtte købe dele af deres produktion, til markedspris + en lille bonus til dem, så de motiveres til at sælge til os. Dette stadig til priser, som ligger pænt under olieprisen inden corona-luckdown trådte i kraft globalt og var den udløsende faktor til at olien styrtdykkede til minus $37 dollar for en tønde. Dette var netop resultatet, da dem med optioner/futures skulle sælge disse papirer eller modtage deres millioner af tønder råolie fysisk, hvilket de på ingen måde havde lyst til. Prisen har også rettet sig pænt siden og handles nu i ca. $20 pr. tønde, men stadig under de $40-50 vi havde, inden nedlukningen.

Vi kan nu tilbyde vores investorer denne unikke mulighed, som normalt kun er forbeholdt de store olie broker firmaer, der handler som mellemled mellem producenter og raffinaderierne.  Da begge disse parter ikke kan aftage mere olie p.g.a. lager situationen i USA, er næsten 100 % fyldt op alle steder. Supertankerne ligger for anker og kan ikke komme af med deres olie. Saudi Arabien har omdirigeret nogle af deres supertanker til andre lande i håbet om, at disse kan aftage olien, hvilket er tvivlsomt . 

Netop derfor, kan vi i denne situation tilbyde vores investorer en lille bid, af denne yderst lukrative forretning. Opkøb af produceret råolie i tanke, som vi så opkøber og flytter til vores dertil klargjorte tanke, som hver kan indholde 1000 tønder råolie. Første tank med 1000 tønder råolie er fyldt ultimo næste uge og klar til at man kan købe råolie til en god tøndepris. Der skal som minimum købes 170 tønder råolie pr. handel, da dette svarer til et læs på en lastbil.

Vi regner p.t. med at lave 5 puljer, med hver 1000 tønder til opkøb. Disse vil få deres egen tank ude på vores område, samt kvitterings-bilag på hvem og hvornår de enkelte tønder er opkøbt. Dermed vil der være 100 % styr på hvor olien kommer fra.

Denne mulighed kommer nok kun én gang i vores tid. Desværre opstår disse ting på baggrund af en industri der er i knæ, hvor mange ikke vil være der på den anden side. Sådan er det nu en gang i investerings verdenen. Når man opkøber aktier til bundpriser, så er der også nogle som har solgt på bunden og taget store tab. 

Vi skal  huske på, at der også kommer en tid efter corona udbruddet, og denne kommer til at byde på stor aktivitet i hele verden. Alle vil gøre deres for at hente det tabte og komme tilbage på vækst sporet igen. Alt dette kommer til at skulle bruge mange ressourcer. Olieforbruget vil kommer tilbage til samme niveau som før krisen, og vi skal huske på, at 1/3 verdens befolkning stadigvæk lever i udviklingslandene som afrika, asien og latin Amerika. Vesten skal stadig bruge olien mange år frem endnu.

Mange vil måske sige at så kommer olieindustrien også hurtigt tilbage. Til dette kan vi kun sige nej, ikke denne gang. Nedskæringerne, fyrring af medarbejdere bare i USA på flere tusind, der har mistet arbejdet indenfor de sidste 4 uger, og mange af disse kommer ikke tilbage til olieindustrien. De vil søge nye græsgange, da de skal forsørge deres familie. Husk på, USA har ikke samme sociale sikkerhedssystem vi kender herhjemme i Danmark. Så selv om økonomierne begynder at køre igen, så vil der være et kæmpe produktions/forsynings efterslæb i hele branchen og især i USA, som skal ud på markederne og handle olie igen, som før de blev selvforsynende. Det bliver fra OPEC+ landene og muligvis Rusland, som vil forvente en kompensation til deres budgetter og denne skal komme i form af højere oliepriser så de kan få bragt balance på deres statsfinanser. Derfor er der mange økonomer og handelshuse, der ser $100 indenfor 1-2 år som en stor mulighed. De der kommer til at lukrere på disse priser, vil i stor udstrækning være dem som har opkøbt råolie i netop de tider vi har nu, velvidende at olien er i tankene og ikke forsvinder eller kvaliteten bliver  dårlig af opbevaring i en periode, så hvis man kan vente måske 6-12 måneder frem og købe en tønde råolie nu til $25-30 og så sælge den til mellem $45-60 eller mere, så kan man opnå +50 % i afkast på sine penge uden den store risiko...Det kan meget vel gå hen og blive en "DEAL OF A LIFE TIME". TXEP har lavet aftaler med dem som vi skal købe af, og vores egen normale opkøber SYNERGY har bekræftet, at de gerne vil opkøbe den olie vi køber, når denne skal sælges igen.

Så på baggrund af ovennævnte, så har vi ikke tænkt os, at lade denne mulighed smutte forbi...Så er spørgsmålet bare, om I vil lade den gøre det? 

Så har du kapital stående i banken, hvilket vi jo alle ved koster penge disse dage, så er her en unik mulighed for at kunne gøre en god forretning, for et relativt lille beløb samt risiko.

 

Spørgsmål kan sendes til

info@energyneresources.com eller ring på tlf.: +45 82 13 09 93.