Sidste nyt vedr. Ritchie Waterflood Unit & Ritchie#1 projekterne

6. oktober 2020: Sidste nyt vedr. Ritchie Waterflood Unit & Ritchie#1 projekterne

Ritchie Waterflood Unit: Projekter blev for nogle uger siden behandlet med bakterier for at øge trykket og dermed produktionen fra de 3 kilder der er sat i produktion. Gary har oplyst at vores mængde af vand som vi pumper op dagligt er steget fra 8 til 12 tønder, hvilket er et godt tegn, olie mængden er nu og her det halve af hvad den var førhen, dette betyder dog ikke at olien er væk, men den kan sagtens være blevet presset længere ind i formationen da vi øgede trykket samt vandmængden, siden vi behandlede kilderne har Gary pumpet ca. 50 tønder vand ned i formationen for at bibeholdes vores waterflood kredsløb.

Gary skriver at nu skal vi give kilderne tid til at stabiliserer sig hen over de næste 2-4 uger, og se hvordan olie procenten i vores vand udvikler, vi skal huske på at hos Anthony og hans kilder tog det flere måneder inden produktionen var øget markant.

Ritchie#1 kilden: Her er gas produktionen tilbage på de 20-25 mcf dagligt, ligesom førhen, olien er der endnu ikke de store tegn på, men igen skal kilden har lov til at stabiliserer sig.

Så snart vi kommer længere hen og Gary kommer med nyt, vil det blive sendt ud til alle i projekterne.

Tex Oil Company